راهنمای نویسندگان

رعایت شیوه‌‌نامه نگارش در مقالات ارسالی به دوفصلنامه الزامی است.

الف. ساختار کلی مقاله

 1. عنوان: عنوان مقاله گویا، رسا و ناظر به محتوای مقاله باشد.
 2. مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل: نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، آخرین تحصیلات حوزوی و دانشگاهی، رشته، دانشگاه و محل تحصیل، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی باشد. درصورتی‌که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، نویسنده‌مسئول مشخص گردد. (مسئولیت مشخصات ثبت‌شده برای نویسندگان، به عهده نویسنده‌مسئول است)
 3. چکیده: چکیده، عصاره مقاله است و باید بین 150 تا 250 واژه و دربردارنده عنوان و موضوع مقاله، قلمرو بحث، قلمرو منابع، اشاره به مهم‌ترین نتایج، روش تحقیق و رویکرد خاص و فهرستی از واژه‌های کلیدی در حداقل 5 واژه و حداکثر 7 واژه باشد. (تعداد واژه‌ها‌ی مقاله حداقل 4000 و حداکثر 7500 واژه باشد)
 4. مقدمه: شامل خلاصه‌ای از بیان مسئله، اهمیت موضوع، اهداف پژوهش، سؤال‌های پژوهش و پیشینه پژوهش باشد.
 5. بدنه اصلی مقاله: در ساماندهی بدنه اصلی مقاله لازم است به این موارد پرداخته شود:

توصیف و تحلیل ماهیت، ابعاد و زوایای مسئله، نقد و ارزیابی نظریات رقیب به‌طور مستدل، تبیین نظریه پذیرفته‌شده، تقسیم‌بندی مطالب در قالب محورهای مشخص.

 1. نتیجه‌گیری: شامل یافته‌های پژوهش به شیوه‌ای دقیق و روشن، تبیین میزان ارتباط یافته‌های پژوهش با اهداف پژوهش و ارائه راهکارها و پیشنهادات باشد.
 2. ارجاعات: ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله، در پایان نقل قول یا موضوع استفاده‌شده، داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:

1-7. منابع فارسی: (نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه): مثال: (حسینی، 1376، ج‌2، ص‌83).

2-7. منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف): مثال: (Gheaus, 2012, p.16).

ـ چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال، بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، لازم است پس از سال انتشار، با ذکر حروف الفبا، از یکدیگر متمایز شوند.

3-7. آیات قرآن: (نام سوره:شماره آیه)؛ مثال: (بقره:25).

4-7. یادداشت: تمام توضیحات اضافی با عنوان «یادداشت‌ها»، در پاورقی هر صفحه آورده شود. (ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها مثل متن مقاله، روش درون‌متنی (بند 7) خواهد بود).

 1. فهرست منابع: در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین (کتابنامه) به‌صورت زیر ارائه شود. (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):

1-8. کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ ق، ش یا م)، نام کتاب، نام مترجم و مصحح، محل انتشار: نام ناشر.

مثال: مطهری، مرتضی (1383)، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا.

 1. Smith, Michael, 1994. The Moral Problem, Oxford: Blackwell.

2-8. مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، شماره صفحه.

مثال: فنایی اشکوری، محمد (1384)، «سهروردی و مسئله معرفت1»، معرفت فلسفی، ش9، ص46-68.

 1. Korsgaard, C., 1997, “The Normativity of Instrumental Reason,” in G. Cullity and B. Gaut (eds.), Ethics and Practical Reason, Oxford: Oxford University Press, pp. 215–254.

3-8. مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایره‌المعارف‌ها: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، شماره جلد، محل انتشار: نام ناشر.

مثال: پورجوادی، نصرالله (1379ش)، «دانشمند طوس»، «مجموعه مقالات گردهمایی علم و فلسفه در آثار خواجه نصیرالدین طوسی»، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

 1. Rickman,H.P. “Diltyey”, in The encyclopedia of philosophy, paul Edwards (ed), New Yord: Macmillan publishing Conmpany.
 2. در الگوی A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط ورد 2007، متن مقاله با قلم 13 BLotus (لاتین 10 Times NewRoman) و یادداشت‌ها و کتابنامه 12BLotus (لاتین 10 Times NewRoman) حروفچینی شود.
 3. عناوین تیترها: عناوین (تیترها) با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی از چپ به راست تنظیم شود.
 4. اشکال، نمودارها و جداول: اصل عکس‌ها، نمودارها باید همراه مقاله در محل مناسب در مقاله علامت‌گذاری شود و زیرنویس داشته باشد.

ب. نکات مهم:

 1. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
 2. مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجلات فرستاد شده باشد.
 3. «دوفصلنامه معارف حکمی جامعه»، در ردّ، قبول، چاپ، اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.
 4. مسئولیت مطالب مندرج در مقالات به عهده نویسندگان است و دوفصلنامه، مسئول دیدگاه‌های طرح شده در مقالات نیست.
 5. نسخه Word مقاله باید به آدرس الکترونیکی دوفصلنامه mhj@jz.ac.ir ارسال گردد.
 6. در صورت چاپ مقاله، دو نسخه از دوفصلنامه به نویسنده اهدا می‌شود.
 7. گواهی پذیرش، صرفاً پس از تأیید نهایی صادر خواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای «دوفصلنامه معارف حکمی جامعه» محفوظ است.

(لطفا شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک خود را در صفحه اول مقاله یادداشت کنید.)