اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

مجید ابوالقاسم زاده

استادیار دانشگاه معارف اسلامی، گروه اخلاق اسلامی

mhjjz.ac.ir
32112224

زهره برقعی

فلسفه و کلام اسلامی مدیر جامعه الزهرا سلام الله علیها

z.borgheiyahoo.com

عسکر دیرباز

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه قم، گروه فلسفه و کلام اسلامی

a.dirbaz5597gmail.com

مرتضی رضایی

فلسفه استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، گروه فلسفه

m.farsiat1366gmail.com

روح‌الله شاکری زواردهی

شیعه شناسی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، گروه شیعه‌شناسی

shaker.rut.ac.ir

محمد فتحعلی‌خانی

فلسفه و کلام اسلامی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، گروه فلسفه و کلام

mfkhanirihu.ac.ir

یارعلی کردفیروزجایی

فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشگاه باقرالعلوم×، گروه فلسفه و کلام اسلامی

firouzjaeibou.ac.ir

محمدباقر ملکیان

فلسفه سطح چهار فلسفه، استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;

malekiyaniki.ac.ir

مهدی عبداللهی

فلسفه استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

mabd1357gmail.com

مدیر مسئول

مجید ابوالقاسم زاده

استادیار دانشگاه معارف اسلامی، گروه اخلاق اسلامی

mazmaaref.ac.ir

سردبیر

مجید ابوالقاسم زاده

استادیار دانشگاه معارف اسلامی، گروه اخلاق اسلامی

mazmaaref.ac.ir